Çalıştay Hakkında

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen Deprem Hasar ve Risk Yönetiminde Uluslararası Gelişmeler Çalıştayı, sigorta sektörünü, uluslararası reasürans ve modelleme şirketlerini, kamu kurumlarını ve üniversiteleri 4-5 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da bir araya getiriyor.

Deprem sonrası hasar tespiti alanında ülkelere özel uygulamaların ele alınacağı ve deprem riskinin modellenmesinde son gelişmelerin konuşulacağı çalıştaya dünyanın dört bir yanından uzmanlar katılıyor.

Çalıştayda DASK’ın olası İstanbul Depremi’nde oluşacak hasarın öngörülebilmesi için geliştirdiği hasar modellemesi ve hasar tespit metodolojisi ile afet yönetim sisteminin yanı sıra güncellenen deprem tehlike haritası da tanıtılacak.

Çalıştay kapsamında tartışılan tüm konular ve ülke örnekleri ile konuşmacıların hazırlayacağı makaleler etkinliğin ardından hazırlanacak kitapta bir araya getirilerek deprem hasar ve risk yönetimi alanında güçlü bir kaynak oluşturulacak.