Fouad Bendimerad

Fouad Bendimerad

Fouad Bendimerad, bir sivil toplum uluslararası bilim kuruluşu olan EMI’nin (Depremler ve Mega Şehirler Girişimi) kurucu üyesi ve halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı. Özel olarak odak noktasını, kavramlar, metotlar ve uygulamalar geliştirmesiyle tanınan mega şehirler ile kentsel risk değerlendirme ve yönetimi olarak belirlemiş aktif bir araştırmacı, uygulayıcı ve eğitimci.  Kendisi yirmi yıldan fazladır çağdaşları tarafından küresel şehir faciaları risk azaltımı (FRA)’nın arkasındaki itici güç olarak görülüyor. Ayrıca EMI’ın şehirsel riskleri azaltmak için mega şehir yetkilileri, araştırmacılar, eğitimciler, profesyoneller ve avukatların birlikte çalıştığı bir proje olan Küme Şehirler Projesi’ne de önayak oldu. Projenin katılımcı süreçlerinde aktif oldu ve şehirsel direnç planlamasında sahiplik, fikir birliği ve sürdürülebilirlik elde etme yönünde kullanmak için bilimsel yaklaşımlar geliştirdi.

Dr. Bendimerad, Dünya Bankası için hazırlanan Felaket Risk Yönetimi ve Dayanıklılık kursunun, UNISDR için hazırlanan “Eyleme Dökülen Sözler: Yerel Yönetimler için bir Rehber Kitap” kitabının ve 10 Ana Madde’yi geliştirmeyi de içeren Şehirlere Dayanıklılık Kazandırma Kampanyası “paketine” başyazarlık yaptı. Ayrıca “Dayanıklılığı Tanımlamak” isimli, Asya Kalkınma Bankası (ADB)’nın yayınladığı bir yayının da yazarlarından biridir.

İnşaat mühendisliği alanında Stanford Üniversitesi’nden master ve doktora derecelerine sahip olan Bendimerad, Deprem Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği ve California Yapı Mühendisleri Birliği’ni de içeren pek çok profesyonel ve bilimsel kuruluşların da bir üyesidir.