Peter Stafford

Peter Stafford

Dr. Stafford, Londra’daki Imperial College’da İnşaat ve Çevre Mühendisliği Departmanı Yapılar Bölümü'nde doçenttir. Temel araştırma ve uzmanlık sahası, Mühendislik Sismolojisi ve Deprem Mühendisliği alanlarıyla ilgilidir. Bununla birlikte, mühendislik uygulamalarına olasılıklı yöntemlerin uygulanmasına (Yapısal Güvenilirlik Teorisi) ve uygulamalı yapısal dinamiklere yönelik aktif araştırma ilgisini de sürdürmektedir.

Dr. Stafford’un, reasürans sektörü ile etkileşim geçmişi vardır ve deprem kaybı modellerinin geliştirilmesine katkıları olmuştur. Özellikle, Willis Araştırma Ağı’nın ilk üyesidir. Başlıca uzmanlık alanı yer hareketi modellemesi olup, özellikle yer hareketleri içindeki varyans bileşenlerinin karakterizasyonu üzerinedir. Son zamanlarda araştırması, tehlike ve risk analizlerinde kısmen ergodik olmayan yer hareketi modellerinin kullanımına yönelik harekete odaklanmıştır.