Alper İlki

Alper İlki

Alper İlki, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği profesörüdür. Akademik çalışmalarının ana teması, betonarme ve taş duvar yapılarının sismik davranışının yanı sıra sismik tasarım, değerlendirme ve güçlendirmedir. İlki, 50’den fazla uluslararası bildiri ve 160’dan fazla uluslararası konferans bildirisinin yazarlığını veya ortak yazarlığını yaptı. 15 tamamlanmış doktora tezini ve 50’den fazla yüksek lisans tezini denetledi. 40’tan fazla uluslararası saygın bilimsel dergide hakemlik veya misafir editörlük yapmanın yanında, ASCE İnşaat Mühendisliği Dergisi, ASCE İnşaat Kompozitleri Dergisi, Yeni Zelanda Deprem Mühendisliği Derneği Bülteni, Uluslararası Sivil Yapı Sağlığı İzleme Dergisi, Arap Mühendislik Derneği Dergisi ve İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergisi’nde yardımcı editörlük veya yazı işleri kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Ayrıca Springer tarafından yayımlanan Sismik Risk Değerlendirmesi ve Güçlendirme ile Yapıların Sismik Değerlendirmesi ve Rehabilitasyonu başlıklı iki uluslararası kitabın ortak editörlüğünü yaptı. Bunların yan ısıra, CICE 2020, TCEE 2020, SMAR 2019, 2017, 2015, 2013, IWAMISSE 2019, 2018, ACE 2002 gibi birçok büyük ölçekli uluslararası konferansta başkanlık/eş başkanlık görevlerinde bulundu ve halen bulunmaktadır.  Daha fazla bilgiye http://web.itu.edu.tr/~ailki/ veya https://www.researchgate.net/profile/Alper_Ilki adreslerinden ulaşılabilir.