Mustafa Erdik

Mustafa Erdik

Dr. Mustafa Erdik (Emeritus Profesör, Boğaziçi Üniversitesi ve Başkan, Türkiye Deprem Vakfı) Orta Doğu Teknik Üniversitesı’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun olduktan sonar Master ve Doktora çalışmalarını ABD Rice Üniversitesinde tamamlamıştır. Deprem Mühendisliği konusunda Birleşmiş Milletler kuruluşlarıne ve çok sayıda uluslararası örgüte danışmanlık yapmış olan Dr.Erdik 300’ü aşkın teknik makale ve 6 adet kitabın yazarı veya ortak yazarıdır.

Almış olduğu uluslararası ödüller arasında: TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, NATO Zirvesi Bilim Ödülü, Birleşmiş Milletler-Sasakawa Afetlerin Önlenmesi Ödülü ve SSA-EERI-COSMOS kuruluşları tarafından ortak olarak takdim edilmiş olan Bruce Bolt Madalyası, EAEE tarafından verilmiş Nicholas Ambaraseys ödülü ve 2018 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü bulunmaktadır.

Dr.Erdik’in profesyonel uygulamaları ve tecrübesinin kapsadığı konular arasında: deprem tehlike ve risk belirlemesi; deprem sigortası modellemesi; deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemleri; altyapının depreme dayanıklı tasarımı; tarihi eserlerin depremden korunması ve; yapısal kontrol sistemleri yer almaktadır.