Sergio Lagomarsino

Sergio Lagomarsino

Sergio Lagomarsino, 2000 yılından bu yana Cenova Üniversitesi’nde yapısal mühendislik alanında profesörlük yapıyor. Mevcut yapıların sismik değerlendirmesi, taş ustalığının doğrusal olmayan bir modellemesi, tarihi binaların ve merkezlerin korunması ve sismik risk ve hassasiyet analizi (in Scopus: h-index 26, 85 tane madde ve 2257 tane alıntı) konuları hakkında pek çok dergide ve bilimsel kitapta yazarlık yaptı. Başka pek çok ulusal projenin yanında, kültürel miras varlıklarının sismik değerlendirmesi ve korunması konusunda bir Avrupa projesi olan PERPETUATE’i koordine etti. “Depremler ve Yapılar” ve “Öncüler”in yayın kurullarında görev yapıyor. Eurocode 8’in 3. kısmı olan “Binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi” maddesinin,  İtalyan sismik kodunun ve sismik alanlardaki kültürel miras hakkında İtalyan kılavuz maddelerinin gözden geçirilmesi sırasında taslak panellerinde çalıştı. Taş binaların doğrusal olmayan sismik analizi ve kiliselerin deprem sonrası hasar değerlendirmesi için olan İtalyan anket formunda kullanmak üzere TREMURI isminde bir yazılım geliştirdi.